cropped-logo-back.png

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Ральченко Карина Юріївна

УСІ Види Нотаріальних Дій

ПРАЦЮЄМО ПІД ЧАС БЛЕКАУТУ

Адреса

Харків, Харківська область, 61202

Час роботи

Щодня - 09:00–17:00

СБ\НД - За домовленістю

За необхідністю нотаріус працює на виїзді та за викликом

Усі види нотаріальних дій

Будь-які види
договорів

- Купівлі - продажу


- Дарування


- Міни об'єктів нерухомого майна


- Тощо

Довіреності

- На користування та розпорядження транспортними засобами


- На користування та розпорядження будь-яким майном


- На представництво інтересів в будь-яких органах


- Тощо

Оформлення спадщини

- Відкриття та ведення спадкових справ


- Видача свідоцтв про право на спадщину


- Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя


- Тощо

ЗАПОВІТИ

- Заповітів подружжя;


- Заповітів з умовою


- Тощо

Засвідчення справжності підписів на документах

- На заявах про згоду одного з подружжя на купівлі, продаж, розпорядження спільним майном подружжя


- На заявах батьків про надання згоди на тимчасову поїздку дитини за кордон


- Тощо

Інши види нотаріальних дій

- Видача дублікатів нотаріальних документів


- Засвідчення вірності копій документів


- Накладання та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна та транспортних засобів


- Тощо

Нотаріальні послуги на Олекссіївкі: для чого потрібен нотаріус?

Важливу роль у здійсненні правозахисної й правоохоронної функції в системі правоохоронних органів країни відіграє нотаріат України.

 

Нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на яких покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.
Нотаріус виконує правоохоронну функцію, але нотаріальна діяльність може бути засобом захисту прав, наприклад, у разі вчинення виконавчих написів, протестів векселів, посвідчення несплати чеків.

 

Дії, що їх вчиняє нотаріус, забезпечують захист і охорону важливих прав та інтересів громадян і організацій, які пов’язані з їхнім буттям, існуванням, діяльністю, бо стосуються їхніх майнових прав та гарантування подальшої реалізації інших суттєвих прав громадян.

 

Сутність нотаріальної діяльності полягає в посвідченні та підтвердженні певних прав і фактів, у юридичному закріпленні цивільних прав із метою запобігання можливим порушенням або є засобом захисту вже порушених прав.

 

Нотаріус, здійснюючи нотаріальні дії, зокрема щодо посвідчення правочинів, встановлює наявність або відсутність у суб`єктів відповідних прав та обов`язків, попереджаючи таким чином виникнення між ними можливих конфліктів та спірних ситуацій, а отже і можливі правопорушення.


Нотаріус (Алексеевка Харьков) є повноцінним суб`єктом правоохоронної та правозахисної діяльності, а отже складовим елементом відповідних правоохоронного та правозахисного механізмів держави.
Здійснюючи у межах своєї компетенції, якою його наділяє держава, нотаріус виконує публічні завдання і функції щодо позасудової охорони та захисту прав, і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави, зміцнення законності та підтримки правопорядку, попередження протиправних дій.

 

Нотаріус встановлює особу громадянина, перевіряє дієздатність громадянина і правоздатність юридичної особи, повноваження представника, а посвідчуючи угоди і вчиняючи деякі інші нотаріальні дії — справжність підписів учасників правочинів та інших осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

Принциповим положенням у діяльності нотаріуса є обов’язок сприяти громадянам та організаціям у здійсненні їхніх прав та законних інтересів, щоб юридична необізнаність не була використана на шкоду зацікавленим особам.


Форми такого сприяння можуть бути різними. Нотаріус роз’яснює права та обов’язки зацікавленим особам, попереджає про наслідки вчинюваної нотаріальної дії. Також він має право витребувати від організацій і посадових осіб необхідні для вчинення нотаріальних дій документи чи відомості, давати конкретні роз’яснення з питань вчинення нотаріальних дій і консультації правового характеру. В необхідних випадках на прохання громадян чи організацій може складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів та виписки з них.

 

Нотаріус зобов’язаний додержуватися нотаріальної таємниці. Це означає, що він не може розголошувати відомості, що стали їм відомі в зв’язку з вчиненням нотаріальних дій. Вимога додержання таємниці вчинюваної нотаріальної дії стосується не тільки змісту дії, а й самого факту її вчинення.

Галерея

Відгуки про нотаріуса на Олексіївкі

Ми знаходимлсь

Адреса

Харків, Харківська область, 61202

Час роботи

Щодня - 09:00–17:00

СБ\НД - За домовленістю

За необхідністю нотаріус працює на виїзді та за викликом

Приватний нотаріус Ральченко Карина Юріївна | Харків (Алексеевка) | 2023